Hakkımızda

Rapor bilgisayar, Link bilgisayar’ın yetkili bayi ve satıcısıdır.

1984 yılında, genç girişimci mühendisler grubu tarafından, yüzde yüz Türk sermayeli olarak kurulan Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., işletmelerin satış, pazarlama, satınalma, stok yönetimi, depo-mağaza yönetimi, cari hesap, finans, üretim, bütçe planlama, bordro, insan kaynakları, sabit kıymetler ve muhasebe gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işlemlerinin entegre olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlar geliştirmektedir.

 
Link Bilgisayar’ın dünyadaki en son teknolojileri kullanarak geliştirmeye devam ettiği yazılım paketleri, her sektörden her ölçekte şirket tarafından kullanılmaktadır. İstanbul Merkez ve Ankara Bölge Müdürlüğü ile Türkiye çapında pazarlama, satış, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

 
Ayrıca, Link paket programı kullanan işletmelerin çeşitli yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için entegre özel yazılım çözümleri geliştiren veya kendi dikey sektör çözümlerini Link paket programlarına entegre ederek sektörel çözümler sunan İş ortağı firmalar da Link Bilgisayar dağıtım kanalı üyeleri arasındadır.

 
Link’in sahip olduğu pazar payının en büyük nedeni, Yasal Mevzuata hakimiyetidir. Link, 35 Yılı aşkın tecrübesinin yanı sıra; güçlü ürünleri ve satış sonrası kaliteli desteği ile her zaman müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmaktadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı, sayılı Yerinde Ar-Ge Merkezlerinden biri olan ve ayrıca Türkiye çapında 250’yi aşan Çözüm Ortağı ve Bayisi bulunan Link Bilgisayar pazar payının %25’ine sahip olmasının yanı sıra e-Dönüşüm uygulamalarında da tartışılmaz üstünlüğünü kanıtlamış, 2013 yılından itibaren birçok ilde e-Belge ve e-Defter uygulamalarına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir.

Vizyon, Misyon

Vizyonumuz
Link, 2023 yılında Türkiye’nin dünyanın en güçlü on ekonomisinden biri olacağını ön görmektedir. Türk ekonomisinin global ölçekte rekabetçi olabilmesi bilgi teknolojilerinin yoğun olarak her alanda kullanılmasına bağlı olacaktır. Bu çapta bir ekonomi, teknoloji ithal etmekle kalmayacak, mutlaka kendi teknolojilerini geliştirecektir. İç pazarda geniş bir kullanım alanı bulan teknolojik ürünler kısa sürede dünyaya açılacaktır.

Misyonumuz
Türkiye’nin global oyuncu olmasına katkı sağlayacak bilgi teknolojilerinin üretilmesidir. Kurumların tüm süreçlerinin ve operasyonlarının bilgi destekli olmasını sağlayacak, hizmetlerin, endüstriyel ve ziraai faaliyetlerin otomasyonunu sağlayacak teknolojilerin üretilmesi hedeflenmektedir.